Tư vấn

Giải pháp phần mềm: ARCHICAD là phần mềm thiết kế BIM đầu tiên trên thế giới do GRAPHISOFT phát triển từ năm 1984. Bản nâng cấp ARCHICAD v24 mới ra mắt bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ thiết kế tích hợp. Phần mềm BIMx & BIMcloud giúp cho việc điều phối và trình diễn mô hình BIM trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
 
Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật: VILANDCO liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo sử dụng phần mềm ARCHICAD từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các khóa đào tạo theo nhu cầu của khách hàng. Nội dung đào tạo được biên soạn dựa trên giáo trình do Graphisoft cung cấp và cập nhật theo tính năng mới nhất của phần mềm.
 
Tư vấn BIM: VILANDCO có đội ngũ chuyên gia tư vấn BIM sẽ đồng hành cùng Chủ đầu tư và đội ngũ thiết kế để xây dựng và phát triển mô hình BIM ngay từ giai đoạn ý tưởng đến giai đoạn triển khai chi tiết. Với mô hình BIM, việc quản lý thiết kế sẽ dễ dàng, hiệu quả hơn và đặc biệt hữu ích cho việc xuất bản tài liệu, quản lý thay đổi thiết kế, thống kê khối lượng, kiểm tra xung đột…