Tổng quan

Đảm bảo thiết kế của bạn đáp ứng các mục tiêu hiệu suất ở giai đoạn thiết kế ban đầu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với phần mềm DesignBuilder Architectural. Cho dù bạn nhập các mô hình của mình từ 3-D BIM hay vẽ trực tiếp trong modeller của chúng tôi, DesignBuilder cung cấp dữ liệu chính xác về năng lượng, tiện nghi, chi phí và hiệu suất ánh sáng ban ngày để giúp cung cấp thông tin và định hướng các giải pháp thiết kế của bạn.

So sánh các gói dành cho kiến trúc sư

Các gói mô phỏng dành cho kiến trúc sư cho phép bạn liên kết với các giải pháp BIM, phân tích độ che mặt trời, tối đa hóa việc sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo và các lựa chọn kiểm tra bề mặt ở cùng một nơi, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Chất lượng kỹ thuật cao và hiển thị công suất giúp bạn giao kết quả cho khách hàng theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu được. Các chỉ số hiệu suất quan trọng như mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon, độ tiện nghi về nhiệt, ánh sáng ban ngày sẵn có và chi phí có thể được cung cấp trong suốt quá trình thiết kế trong cả thông gió tự nhiên và các tòa nhà có máy điều hòa .

So sánh các gói dành cho kiến trúc sư

Các gói mô phỏng dành cho kiến trúc sư cho phép bạn liên kết với các giải pháp BIM, phân tích độ che mặt trời, tối đa hóa việc sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo và các lựa chọn kiểm tra bề mặt ở cùng một nơi, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Chất lượng kỹ thuật cao và hiển thị công suất giúp bạn giao kết quả cho khách hàng theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu được. Các chỉ số hiệu suất quan trọng như mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon, độ tiện nghi về nhiệt, ánh sáng ban ngày sẵn có và chi phí có thể được cung cấp trong suốt quá trình thiết kế trong cả thông gió tự nhiên và các tòa nhà có máy điều hòa .