Phần mềm DesignBuilder dành cho giáo dục

DesignBuilder là một phần mềm lý tưởng để sử dụng trong giáo dục bởi vì nó nhanh gọn và dễ dàng để tìm hiểu và cho phép quá trình giảng dạy tập trung vào các vấn đề thiết kế và mô phỏng.

Dựa trên công cụ mô phỏng EnergyPlus mã nguồn mở tiêu chuẩn vàng, DesignBuilder hiện là phần mềm mô phỏng năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong giáo dục.

Các trường đại học lựa chọn phần mềm DesignBuilder vì phần mềm có tính năng nhanh và dễ học, cho phép quá trình giảng dạy tập trung vào các vấn đề thiết kế và mô phỏng. Đồng thời, phần mềm cung cấp cho các nhà nghiên cứu tính linh hoạt vô song thông qua việc tiếp cận nhân EnergyPlus (và Radiance) và một loạt các công cụ kịch bản nâng cao.

Giảm giá Giáo dục

Bạn sẽ được nhận mức giảm giá đáng kể so với giá thương mại được niêm yết nếu:

  • Chiết khấu đáng kể dành cho các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu
  • Gói bản quyền miễn phí cho sinh viên cho các trường đại học mua bản quyền hệ thống máy chủ.
  • Tài liệu giảng dạy sẵn có để sử dụng trong các khóa học đại học
  • Chiết khấu trên các khóa đào tạo mô phỏng thương mại của chúng tôi để giúp nhân viên các trường đại học bắt kịp với việc sử dụng phần mềm trong giảng dạy
  • Nếu bạn có ý định sử dụng DesignBuilder cho dự án thương mại, công việc thiết kế,… bạn nên mua một gói thương mại hoàn chỉnh.