Tổng quan về phần mềm

OpenStudio bao gồm một Trình cắm Sketchup và các ứng dụng liên quan khác:

 • Trình cắm Sketchup cho phép người dùng tạo hình học 3D cần thiết cho EnergyPlus bằng cách sử dụng các công cụ vẽ hiện có.
 • RunManager – quản lý mô phỏng và quy trình làm việc, đồng thời cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tệp đầu ra thông qua giao diện đồ họa.
 • ResultsViewer – cho phép duyệt, vẽ biểu đồ và so sánh dữ liệu đầu ra của EnergyPlus, đặc biệt là chuỗi thời gian
 • OpenStudio Sketchup Plug-in cho phép người dùng sử dụng các công cụ SketchUp tiêu chuẩn để tạo và chỉnh sửa các vùng và bề mặt của EnergyPlus. Nó cho phép SketchUp xem các tệp đầu vào của EnergyPlus ở dạng 3D. Trình cắm cho phép người dùng trộn nội dung mô phỏng EnergyPlus với nội dung trang trí.
 • Trình cắm bổ sung thêm khả năng mô phỏng năng lượng xây dựng của EnergyPlus vào môi trường SketchUp. Người dùng có thể khởi chạy mô phỏng EnergyPlus của mô hình và xem kết quả mà không cần rời khỏi SketchUp.

Plug-in cho phép các kỹ sư:

 • Tạo và chỉnh sửa các vùng và bề mặt EnergyPlus
 • Khởi chạy EnergyPlus và xem kết quả mà không cần rời khỏi SketchUp
 • Khớp các điều kiện ranh giới bề mặt giữa các khu vực
 • Tìm kiếm bề mặt và bề mặt con theo tên đối tượng
 • Thêm lợi ích bên trong và không khí ngoài trời đơn giản để tính toán tải
 • Thêm hệ thống HVAC lý tưởng để tính toán tải
 • Đặt và thay đổi cấu trúc mặc định
 • Thêm điều khiển ánh sáng ban ngày và bản đồ độ rọi

OpenStudio được phát hành lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2008 bởi Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia , một bộ phận của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ . NREL báo cáo trung bình 700 lượt tải xuống OpenStudio mỗi tháng. Chiến lược gia của Google cho SketchUp, nhận xét rằng “OpenStudio được ca ngợi khắp văn phòng của chúng tôi là một trong những trình cắm phức tạp nhất từng được viết cho SketchUp”.

OpenStudio là một bộ công cụ đa nền tảng (Windows, Mac và Linux) để hỗ trợ lập mô hình năng lượng toàn bộ tòa nhà bằng cách sử dụng EnergyPlus và phân tích ánh sáng ban ngày nâng cao bằng Radiance. OpenStudio là một dự án mã nguồn mở (LGPL) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cộng đồng, mở rộng và áp dụng khu vực tư nhân. OpenStudio bao gồm các giao diện đồ họa cùng với Bộ phát triển phần mềm (SDK).

Các ứng dụng đồ họa bao gồm Trình cắm OpenStudio SketchUp, Ứng dụng OpenStudio, Trình xem kết quả và Công cụ phân tích tham số. OpenStudio SketchUp Plug-in là một phần mở rộng cho công cụ tạo mô hình 3D SketchUp phổ biến của Trimble cho phép người dùng nhanh chóng tạo hình học cần thiết cho EnergyPlus. Ngoài ra, OpenStudio hỗ trợ nhập gbXML và IFC để tạo hình học. Ứng dụng OpenStudio là một giao diện đồ họa đầy đủ tính năng cho các mô hình OpenStudio bao gồm phong bì, tải, lịch biểu và HVAC. ResultsViewer cho phép duyệt, vẽ biểu đồ và so sánh dữ liệu đầu ra mô phỏng, đặc biệt là chuỗi thời gian. Công cụ Phân tích Tham số cho phép nghiên cứu tác động của việc áp dụng nhiều kết hợp các Biện pháp OpenStudio vào mô hình cơ sở cũng như xuất kết quả phân tích để đệ trình EDAPT.

Ngoài giao diện đồ họa, OpenStudio cho phép các nhà nghiên cứu xây dựng và nhà phát triển phần mềm nhanh chóng bắt đầu thông qua nhiều cấp độ đầu vào, bao gồm truy cập thông qua C ++, Ruby và C #. Người dùng có thể tận dụng giao diện Ruby để tạo ra các Biện pháp OpenStudio có thể dễ dàng chia sẻ và áp dụng cho các Mô hình OpenStudio