Tổng quan

Các gói dành cho nghiên cứu của DesignBuilder được sử dụng bởi các chuyên gia đánh giá năng lượng hàng đầu ở Vương quốc Anh và Ireland để mang lại lợi thế trong thị trường cạnh tranh ngày nay. Quy trình làm việc hiệu quả độc đáo kết hợp với các tính toán được phê duyệt mới nhất cho phép bạn cung cấp EPC và xây dựng báo cáo chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.

So sánh gói cho nghiên cứu

Tận dụng các mô hình SBEM của bạn để cung cấp phân tích chuyên sâu hơn bằng cách sử dụng DSM hoặc tiến thêm một bước nữa để định lượng năng lượng, hiệu suất ánh sáng ban ngày bên ngoài các hạn chế của NCM. Lập mô hình tác động của các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau (chẳng hạn như cách nhiệt tường / mái / sàn, kính thay thế, hệ thống che nắng, v.v.) và cung cấp các báo cáo tiện nghi như TM52 và TM59 để đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quá nhiệt mới nhất.

Chất lượng kỹ thuật cao và hiển thị công suất giúp bạn giao kết quả cho khách hàng theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu được. Các chỉ số hiệu suất quan trọng như mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon, độ tiện nghi về nhiệt, ánh sáng ban ngày sẵn có và chi phí có thể được cung cấp trong suốt quá trình thiết kế trong cả thông gió tự nhiên và các tòa nhà có máy điều hòa .

So sánh gói cho nghiên cứu

Tận dụng các mô hình SBEM của bạn để cung cấp phân tích chuyên sâu hơn bằng cách sử dụng DSM hoặc tiến thêm một bước nữa để định lượng năng lượng, hiệu suất ánh sáng ban ngày bên ngoài các hạn chế của NCM. Lập mô hình tác động của các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau (chẳng hạn như cách nhiệt tường / mái / sàn, kính thay thế, hệ thống che nắng, v.v.) và cung cấp các báo cáo tiện nghi như TM52 và TM59 để đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quá nhiệt mới nhất.

Chất lượng kỹ thuật cao và hiển thị công suất giúp bạn giao kết quả cho khách hàng theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu được. Các chỉ số hiệu suất quan trọng như mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon, độ tiện nghi về nhiệt, ánh sáng ban ngày sẵn có và chi phí có thể được cung cấp trong suốt quá trình thiết kế trong cả thông gió tự nhiên và các tòa nhà có máy điều hòa .