Trung tâm Tiếng Anh Đà Nẵng

Trung tâm Tiếng Anh Đà Nẵng

Năm xây dựng: 2018

Vị trí: Đà Nẵng, Việt Nam

Phạm vi công việc: Mô phỏng hiệu năng

Loại hình công trình : Trường học

Số tầng: 9 tầng

Tổng diện tích sàn: 1683m2

Ad
A
Anh2-1
Anh21

Tin liên quan