Ga Cáp Treo Hòn Thơm

Vị trí: Kiên Giang, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Dịch vụ mô phỏng năng lượng

Diện tích sàn: Tầng 2 nhà ga đi với diện tích 4551m2

212801-vlc-nha-ga-cap-treo2
212801-vlc-nha-ga-cap-treo3
212801-vlc-nha-ga-cap-treo
212801-vlc-nha-ga-cap-treo10
212801-vlc-nha-ga-cap-treo8

Tin liên quan