Tư vấn mô phỏng thông gió tự nhiên và tiện nghi nhiệt (CFD)

Tư vấn mô phỏng thông gió tự nhiên và tiện nghi nhiệt (CFD): mô phỏng tác động của gió lên các tòa nhà và thông gió tự nhiên thông qua mô phỏng CFD. Điều này có thể được sử dụng để phân tích tác động của các tòa nhà xung quanh hoặc địa hình đối với gió thịnh hành hoặc phân tích và cải thiện hiệu quả của các chiến lược thông gió.

Cfd1
Cfd2
Cfd3
Cfd4
Cfd5
Cfd6