Phân tích thiết kế thụ động đánh giá đánh giá vị trí, địa điểm, địa hình, hướng công trình. Phân tích các ảnh hưởng từ mô hình mô phỏng mặt trời, gió, truyền nhiệt và đánh giá hiệu quả che nắng cho công trình. Mục đích chính của phân tích thiết kế thụ động là việc phân tích tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên và tối ưu hóa thiết kế công trình, giảm thiểu năng lượng sử dụng cho các hệ thống thiết bị. Chú trọng đến việc thiết kế cộng trình thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương bằng cách tích hợp vói các yếu tố thiết kế thụ động.

         Phân tích thiết kế thụ động có ý nghĩa rất quan trọng thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng và thường được thực hiện ở giai đoạn thiết kế sơ bộ. Thiết kế thụ động tốt sẽ giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư cho các thiết bị về chiếu sáng, thông gió & ĐHKK. Phân tích thiết kế thụ động xem xét tới các vấn đề về hình khối công trình, giải pháp che nắng, phân vùng chức năng, khả năng cách nhiệt của lớp vỏ... qua đó đề xuất giải pháp tối ưu về sử dụng bức xạ nhiệt, ánh sáng tự nhiên & thông gió tự nhiên cho công trình.

        Có rất nhiều cách tiếp cần để đạt được mục tiêu về môi trường và năng lượng trong thiết kế công trình, Designbuilder Việt Nam luôn tiếp cận theo hướng tối ưu hóa phương án thiết kế, đồng thời tích hợp phân tích thiết kế thụ động cho công trình. Những phân tích thiết kế thụ động thông thường là việc lựa chọn hướng công trình tối ưu, giảm thiểu tại lạnh hoặc tải nóng theo khí hậu vùng.

         Ngoài ra, một công trình xanh cần đảm bảo được chiếu sáng tự nhiên tốt. Phân tích ánh sáng tự nhiên và độ chói đảm bảo việc thiết kế mặt đứng với cửa sổ, giếng trời, ô thông tầng lấy sáng, cửa trời được thiết kế tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi vẫn kiểm soát được hiệu ứng phản xạ gây chói lóa theo tiêu chuẩn quy định.

        Việc phân tích vị trí biểu kiến của mặt trời từ Biểu đồ mặt trời cho thấy những công trình lân cận có ảnh hưởng đổ bóng lên công trình xây dựng như thế nào. Từ đó đội thiết kế có thể đề xuất hướng công trình hợp lý để ánh sáng tự nhiên tận dụng được cho công trình.

        Một chiến lược thiết kế thụ động cũng hết sức quan trọng mà chúng tôi đề cập đến, đối với các công trình xây dựng tại Việt Nam là vùng khí hậu nhiệt đới, với lượng bức xạ mặt trời lớn, một phân tích về bức xạ mặt trời đầy đủ có thể cho thấy lượng nhiệt mặt trời ảnh hưởng đến công trình như thế nào trong từng ngày, tháng và năm. Từ đó chúng tôi có thể tối ưu việt thiết kế mặt đứng, sử dụng vật liệu giảm Bức xạ nhiệt mặt trời vào công trình.