Phân tích thiết kế thụ động có ý nghĩa rất quan trọng thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng và thường được thực hiện ở giai đoạn thiết kế sơ bộ. Thiết kế thụ động tốt sẽ giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư cho các thiết bị về chiếu sáng, thông gió & ĐHKK. Phân tích thiết kế thụ động xem xét tới các vấn đề về hình khối công trình, giải pháp che nắng, phân vùng chức năng, khả năng cách nhiệt của lớp vỏ... qua đó đề xuất giải pháp tối ưu về sử dụng bức xạ nhiệt, ánh sáng tự nhiên & thông gió tự nhiên cho công trình.