Hiện tại với việc phân tích lợi ích từ việc tối ưu thông gió tự nhiên cho công trình, chúng tôi sử dụng phần mềm Designbuilder để hỗ trợ đánh giá kết quả. Có 2 bài toán cần đặt ra:

     - Phân tích ảnh hưởng gió lên vỏ công trình (áp lực, hướng gió) từ đó giúp lựa chọn tối ưu hướng thiết kế cửa đón gió vào công trình

     - Phân tích thông gió tự nhiên cho từng không gian:

          + Với không gian mở (không sử dụng điều hòa): Thiết lập mô phỏng thông gió tự nhiên theo scheduled và calculated để so sánh hiệu quả năng lượng (kết hợp thỏa mãn thermal comfort calculated: nhập 6 thông số là nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt bức xạ, gió, nhiệt trở quần áo, mức hoạt động)
          + Với không gian hỗn hợp có sử dụng điều hòa không khí: mô phỏng Mix-mode theo chế độ tận dụng thông gió tự nhiên giảm tải lạnh