Expert training course on energy simulation andbuilding performanceanalysis – Fundamental course

The reason for choosing the course

Fundamental Courses on energy simulation and building performanceanalysis will be taught on 2 consecutive days in Vietnamese or English. Target learners are architects, engineers … who are concerned about the issue of energy saving and design optimization.

On this course, in the beginning, learners will be introduced the general knowledge of energy simulation and building performanceanalysis, then apply to actual projects. Then, learners will practice the software with experts of Designbuilder Viet Nam through exercises for these training content

Submit training course
Daotao-khoacoban
Anhdaotao-coban-1
Anhdaotao-coban-2
Anhdaotao-coban-3
Anhdaotao-coban-5
Anhdaotao-coban-4

New class

Class: DBCB_HCM080622

Time Class Tuition Address
Time: 08,09/11/2022 DBCB_HCM081122 2.000.000 VNĐ 224, Dien Bien Phu Road, Ward 7, District 3, HoChiMinh City
Submit training course

Class: DBCB_HN131122

Time Class Tuition Address
Time 13,14/11/2022 DBCB_HN131122 2.000.000 VNĐ B10 Building, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Ha noi.
Submit training course

Promotions

 • Discount 10% for students who register in groups of 3 or more.
 • Discount 10% for students who pay tuition 15 days before the start of the course.
 • Discount 10% for students who are students, students of universities, colleges, …
 • Students are allowed to request a refund if the opening schedule is delayed more than 3 times.
 • Support for old students.
 • Students who have not obtained the certificate will be supported with a free re-training course.

Benefits for students

Nội dung khóa học

Ngày thứ 1 - Dựng hình & mô tả
 1. Giới thiệu về chương trình & làm quen với các học viên
 2. Giới thiệu về phần mềm Designbuilder và ứng dụng trong thiết kế CTX – TKNL
 3. Hướng dẫn cài đặt & thiết lập chung cho phần mềm Designbuilder.
 4. Dựng hình cơ bản
 5. Thiết lập các điều kiện tự nhiên của khu đất & tính năng biểu đồ mặt trời
 6. Dựng hình nâng cao
 7. Thiết kế che nắng cho cửa sổ
 8. Mô tả vật liệu cho các cấu kiện
 9. Mô tả công năng & trang thiết bị
 10. Sử dụng template & tính năng phục hồi thông tin
 11. Tính toán tải lạnh & tải nóng
Ngày thứ 2 - Tính toán mô phỏng & phân tích
 1. Mô tả hệ thống ĐHKK phổ biến & hệ thống nước nóng sinh hoạt (dạng đơn giản và chi tiết).
 2. Sử dụng chế độ thông gió tự nhiện & chế độ kết hợp (mix- mode system).
 3. Tính toán mức tiêu thụ năng lượng của công trình & phân tích số liệu, trích xuất báo cáo.
 4. Sử dụng tính năng Parametric để so sánh và tìm giải pháp thiết kế tối ưu.
 5. Giới thiệu về chiếu sáng tự nhiên.
 6. Sử dụng tính năng Daylighting để phân tích chiếu sáng tự nhiên.
 7. Giới thiệu về Designbuilder CFD.
 8. Sử dụng tính năng CFD để đánh giá thông gió tự nhiên & tiện nghi nhiệt bên trong công trình.
 9. Bài kiểm tra thực hành.
 10. Giới thiệu Case study & Hỏi đáp.
 11. Tổng kết khóa học & trao giấy chứng nhận tham dự cho các học viên