Overview

Ensuring your designs meet performance targets at the early design stages has never been easier with DesignBuilder Architectural software. Whether you import your models from 3-D BIM or draw directly in our modeller, DesignBuilder provides accurate energy, comfort, cost and daylighting performance data to help inform and guide your design decisions.

Compare Architectural Packages

The Architectural simulation packages allow you to analyse solar shading, maximise the use of renewable technologies and test facade options all in one place, adjusting as you go according to client requirements.

High quality technical and rendered outputs help communicate findings to clients in a way they can easily understand. Key performance indicators such as energy consumption, CO2 emissions, thermal comfort, daylight availability and cost can all be provided throughout the design process in both naturally ventilated and air-conditioned buildings.

DesignBuilder’s uniquely configurable user interface supports effective interdisciplinary workflows allowing early stage architectural models to be picked up later in the design process by engineers and expert energy modelling teams for more detailed design and certification work.

So sánh các gói dành cho kiến trúc sư

Các gói mô phỏng dành cho kiến trúc sư cho phép bạn liên kết với các giải pháp BIM, phân tích độ che mặt trời, tối đa hóa việc sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo và các lựa chọn kiểm tra bề mặt ở cùng một nơi, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Chất lượng kỹ thuật cao và hiển thị công suất giúp bạn giao kết quả cho khách hàng theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu được. Các chỉ số hiệu suất quan trọng như mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon, độ tiện nghi về nhiệt, ánh sáng ban ngày sẵn có và chi phí có thể được cung cấp trong suốt quá trình thiết kế trong cả thông gió tự nhiên và các tòa nhà có máy điều hòa .