Các công trình xây dựng hiện nay thường không quan tâm tới vấn đề tiết kiệm năng lượng trong quá trình thiết kế. Điều đó làm cho chi phí vận hành công trình tăng cao và trong một số trường hợp còn ảnh hưởng tới chất lượng và điều kiện tiên nghi bên trong công trình. Thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng sử dụng các giải pháp thiết kế thụ động và chủ động để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành, qua đó giúp chủ đầu cắt giảm đáng kể  chi phí hoạt động trong khi vẫn đảm bảo được các điều kiện sinh hoạt, làm việc bên trong công trình ở mức tối ưu nhất.