Hiện tại với việc phân tích lợi ích từ việc tối ưu thông gió tự nhiên cho công trình, chúng tôi sử dụng phần mềm Designbuilder để hỗ trợ đánh giá kết quả. Có 2 bài toán cần đặt ra:

     - Phân tích ảnh hưởng gió lên vỏ công trình (áp lực, hướng gió) từ đó giúp lựa chọn tối ưu hướng thiết kế cửa đón gió vào công trình

     - Phân tích thông gió tự nhiên cho từng không gian:

          + Với không gian mở (không sử dụng điều hòa): Thiết lập mô phỏng thông gió tự nhiên theo scheduled và calculated để so sánh hiệu quả năng lượng (kết hợp thỏa mãn thermal comfort calculated: nhập 6 thông số là nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt bức xạ, gió, nhiệt trở quần áo, mức hoạt động)
          + Với không gian hỗn hợp có sử dụng điều hòa không khí: mô phỏng Mix-mode theo chế độ tận dụng thông gió tự nhiên giảm tải lạnh

Hiện tại với việc phân tích lợi ích từ việc tối ưu thông gió tự nhiên cho công trình, chúng tôi sử dụng phần mềm Designbuilder để hỗ trợ đánh giá kết quả. Có 2 bài toán cần đặt ra:

     - Phân tích ảnh hưởng gió lên vỏ công trình (áp lực, hướng gió) từ đó giúp lựa chọn tối ưu hướng thiết kế cửa đón gió vào công trình

     - Phân tích thông gió tự nhiên cho từng không gian:

          + Với không gian mở (không sử dụng điều hòa): Thiết lập mô phỏng thông gió tự nhiên theo scheduled và calculated để so sánh hiệu quả năng lượng (kết hợp thỏa mãn thermal comfort calculated: nhập 6 thông số là nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt bức xạ, gió, nhiệt trở quần áo, mức hoạt động)
          + Với không gian hỗn hợp có sử dụng điều hòa không khí: mô phỏng Mix-mode theo chế độ tận dụng thông gió tự nhiên giảm tải lạnh

Mô phỏng năng lượng

        Để đánh giá vận hành cho một công trình đã xây dựng và phân tích cụ thể tiềm năng tiêu thụ năng lượng của công trình mới được phát triển, chung tôi cung một số dịch vụ mô phỏng nhằm dự báo mang tính định lượng cho việc sử dụng năng lượng trong tương lai cho công trình. Việc mô phỏng bằng máy tính được sử dụng để kiểm tra tính kinh tế và hiệu quả của những phương án khác nhau trước khi xây dựng công trình. Điều này sẽ hỗ trợ cho việc kiểm toán năng lượng công trình khi đi vào vận hành.

        Có nhiều lợi thế từ việc cập nhật mô hình mô phỏng năng lượng trong suốt giai đoạn thiết kế dự án. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành việc lựa chọn thiết bị để đưa ra đánh giá độ lập của thiết kế. Từ việc nghiên cứu dự báo mô phỏng năng lượng, mô hình có thể được phân tích thêm những phương án thiết kế có khả năng tối ưu và các chiến lược sử dụng năng lượng. Phép so sánh giữa các thiết kế khác nhau có thể thực hiện nhằm đưa ra thiết kế có chi phí hiệu quả nhất đạt yêu cầu về kinh tế và mục tiêu môi trường, như giảm thiểu nhu cầu sử dụng điện trong công trình.

Xem tiếp...

         Phân tích thiết kế thụ động đánh giá đánh giá vị trí, địa điểm, địa hình, hướng công trình. Phân tích các ảnh hưởng từ mô hình mô phỏng mặt trời, gió, truyền nhiệt và đánh giá hiệu quả che nắng cho công trình. Mục đích chính của phân tích thiết kế thụ động là việc phân tích tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên và tối ưu hóa thiết kế công trình, giảm thiểu năng lượng sử dụng cho các hệ thống thiết bị. Chú trọng đến việc thiết kế cộng trình thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương bằng cách tích hợp vói các yếu tố thiết kế thụ động.

Xem tiếp...

Các công trình xây dựng hiện nay thường không quan tâm tới vấn đề tiết kiệm năng lượng trong quá trình thiết kế. Điều đó làm cho chi phí vận hành công trình tăng cao và trong một số trường hợp còn ảnh hưởng tới chất lượng và điều kiện tiên nghi bên trong công trình. Thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng sử dụng các giải pháp thiết kế thụ động và chủ động để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành, qua đó giúp chủ đầu cắt giảm đáng kể  chi phí hoạt động trong khi vẫn đảm bảo được các điều kiện sinh hoạt, làm việc bên trong công trình ở mức tối ưu nhất.