Mô phỏng năng lượng là việc mô tả công trình theo đúng thiết kế hoặc thực tế vận hành qua đó đánh giá được hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình, thường được so sánh với mô hình cơ sở hoặc mức tiêu thụ năng lượng của các công trình có cùng quy mô và công năng sử dụng. Việc mô phỏng năng lượng cũng giúp nhận biết được khu vực hoặc thiết bị nào hoạt động hiệu quả hoặc không quả để từ đó có những giải pháp điều chỉnh để nâng cao hiệu suất hoạt động.