Trong thiết kế công trình xây dựng, mô phỏng CFD thường dùng để đánh giá tác động của gió tới công trình cũng như khả năng thông gió ở bên trong công trình từ đó đưa ra các giải pháp về tính toán kết cấu, thiết kế cửa sổ bên ngoài và bên trong công trình hợp lý nhất. Ngoài ra, mô phỏng CFD còn áp dụng để đánh giá hiệu quả của các hệ thống thông gió hoặc tác động của các thiết bị sưởi & ĐHKK tới chất lượng không khí bên trong công trình từ đó đề xuất vị trí lắp đặt phù hợp.