Công trình xanh hướng tới các mục tiêu về bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng năng lượng hiệu quả và đảm bảo chất lượng không khí & các điều kiện tiên nghi bên trong công trình. Chứng nhận công trình xanh thể hiện khả năng đáp ứng của công các tiêu chí cụ thể để đạt được các mục tiêu nêu trên. Các chứng nhận công trình xanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay là LOTUS (VGBC), LEED (USGBC), Green Mark (BCA-Singapore), EDGE (IFC-World Bank)...