Hội thảo trực tuyến:  Giới thiệu các công cụ tự động hóa tạo mô hình ASHRAE 90.1 theo chứng nhận LEED

  Hãy tham gia hội thảo trực tuyến cùng DesignBuilder và đối tác US Partners TESS lúc 23.00 giờ ngày 31 tháng 10 để được giới thiệu về công cụ ASHRAE 90.1 PRM và LEED mới nhất của chúng tôi. Các tính năng mới của phần mềm được giới thiệu trong hội thảo trực tuyến này bao gồm: 

 ·         Công trình cơ sở và tự động hóa hệ thống HVAC cho LEED v4 và 2009.

 ·         So sánh hiệu quả sử dụng năng lượng và chi phí hiện thị trực tiếp trên màn hình giữa các công trình đề xuất và công trình cơ sở.

 ·         Hệ thống chuẩn bị tài liệu trực tuyến cho các đệ trình chứng chỉ  LEED.

 ·         Các báo cáo về tiêu chí chiếu sáng của LEED v4 đánh giá khả năng về tự chủ ánh sáng và mức độ phơi sáng hàng năm.

 ·         Đánh giá tiêu chí  Phân tích Vòng đời LEED v4 (LCA) kết nối với phần mềm One-Click LCA từ mô hình DesignBuilder của bạn

 Chúng tôi hy vọng sau hội thảo này bạn có thể tiết kiệm thời gian cho việc xây dựng mô hình qua đó dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc khách hàng của mình.

  https://register.gotowebinar.com/register/5934722157352318209