Sau một thời gian triển khai các khóa học, Designbuilder Việt Nam đã sắp xếp và tổ chức lại chuỗi khóa học về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình này một cách logic và phù hợp với nhiều đối tượng học viên hơn. Theo đó, một số điểm được thay đổi như sau:

1. Thay đổi cấu trúc khóa học: từ chuỗi 3 khóa (Giới thiệu - Cơ bản - Nâng cao) thành chuỗi 4 khóa (Giới thiệu - Cơ bản - Chuyên gia - Nâng cao)

2. Chúng tôi cung cấp thêm Khóa Giới thiệu (khóa online) để cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình cho những học viên có quan tâm nhưng ở xa hoặc không thể sắp xếp được thời gian để tham gia các khóa offline.

3. Khóa Chuyên gia được chia thành các module tương ứng với các ngày học để phù hợp với từng đối tượng học viên

Để người học có cái nhìn tổng quát hơn về chuỗi khóa đào tạo về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình sử dụng phần mềm Designbuilder của chúng tôi cũng như thấy được những điểm khác nhau giữa các khóa, chúng tôi đã làm một bảng tổng kết như sau.

 

Khóa giới thiệu

Khóa cơ bản

Khóa chuyên gia

Khóa nâng cao

Thời gian học

3 giờ

2-3 ngày

4-5 ngày

2-3 ngày

Hình thức học

Trực tuyến

Giảng dạy trên lớp

Giảng dạy trên lớp

Giảng dạy trên lớp

Số lượng học viên

Không giới hạn

12-15 người/lớp

12-15 người/lớp

12-15 người/lớp

Đối tượng

học viên

Các kiến trúc sư, kỹ sư, sinh viên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, ĐHKK & thông gió, năng lượng, môi trường quan tâm tới lĩnh vực mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình

Các kiến trúc sư, kỹ sư, sinh viên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, ĐHKK & thông gió, năng lượng, môi trường quan tâm tới lĩnh vực mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình

Các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, ĐHKK & thông gió, năng lượng, môi trường đã có kinh nghiệm về thiết kế hoặc thi công xây dựng công trình

Các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, ĐHKK & thông gió, năng lượng, môi trường đã có kinh nghiệm về thiết kế hoặc thi công xây dựng công trình

Nội dung đào tạo

Kiến thức tổng quan về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình

(Nội dung chi tiết của khóa học sẽ được cập nhật trong thời gian tới)

Kiến thức tổng quan về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình kết hợp việc làm quen và thực hành các tính năng của phần mềm Designbuilder để dựng hình, mô tả vật liệu & trang thiết bị, tính toán mô phỏng, phân tích & đánh giá kết quả

(Nội dung chi tiết của khóa học có thể tham khảo tại đây)

Kiến thức chuyên sâu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình kết hợp các kỹ năng thực hiện mô phỏng và phương pháp phân tích thiết kế thụ động tcho một dự án thực tế

(Nội dung chi tiết của khóa học có thể tham khảo tại đây)

Kiến thức chuyên sâu về các chủ đề liên quan tới mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình, đặc biệt hướng tới việc mô phỏng chính xác theo thực tế

(Chi tiết danh mục về các chủ đề của khóa học có thể tham khảo tại đây)

Yêu cầu đối với học viên khi tham gia khóa học

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Đã tham gia khóa cơ bản hoặc có kinh nghiệm về mô phỏng năng lượng và phân tích thiệu năng công trình, đã làm quen với các phần mềm mô phỏng

Đã tham gia khóa chuyên gia hoặc có kinh nghiệm về mô phỏng năng lượng và phân tích thiệu năng công trình, biết sử dụng phần mềm Designbuilder

Kết quả dự kiến thu được sau khóa học

Hiểu được tổng quan về mô phỏng và ý nghĩa của việc mô phỏng năng lượng và phân tíchh hiệu năng công trình trong thiết kế, thi công & vận hành công trình

Hiểu được phương pháp thực hiện và kỹ năng thực hành mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình

Hiểu được phương pháp thực hiện và kỹ năng thực hành mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình đối với một công trình thực tế từ đó có thể áp dụng vào công việc

Hiểu và biết cách mô tả chính xác các vấn đề khác nhau của công trình từ đó áp dụng vào công việc

Lợi ích khác

Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

 

 Hi vọng qua bài viết này, người học có thể hiểu rõ hơn về các khóa học của DBVN để có thể lựa chọn khóa học phù hợp với thời gian và khả năng của mình.