Designbuilder v6 đã ra mắt

Phiên bản mới V6 của phần mềm DesignBuilder được giới thiệu  bao gồm  nhiều tính năng mới và cải tiến đáng kể. Dưới đây là những tính năng mới được cập nhật:

 Phần hiển thị kết quả mô phỏng

 • Kết quả mô phỏng thông gió tự nhiên theo tính toán được hiển thị dưới dạng biểu đồ

 • Hiển thị các vât liệu sử dụng cho tường, kính trực tiếp trên mô hình thông qua tab Visualisation

ModellerVis2

 Phần dựng hình

 • Có thể xem và trình sửa dữ liệu đầu vào của mô hình ở dạng bảng

 • Có Plugin cho Revit 2019.

 Phần tính toán mô phỏng

 • Sử dụng nhân tính toán EnergyPlus V8.9 mới nhất.

 • Cho phép mô phỏng các vật liệu chuyển pha (PCMs) với Hysteresis.

 • Cho phép hiển thị kết quả tính toán tải nóng/lạnh đối với lớp vỏ, thông gió và nhiệt lượng hấp thụ.

 • Cho phép thiết lập thời gian tính toán mô phỏng cho nhiều năm liên tục để tăng độ chính xác của việc trao đổi nhiệt. Ví dụ trao đổi nhiệt từ đất.

 

Gridedittool

 

 Phần chiếu sáng tự nhiên

 • Mô phỏng chiếu sáng bằng Radiance cho các vùng nhiệt được thực hiện đồng thời để rút ngắn thời gian tính toán.

 • Cải thiện tính toán mô phỏng ASE Daysim.

 • Có thêm lựa chọn mở rộng phạm vi tính toán trên mặt đất.

 • Có thêm lựa chọn kiểm soát ngẫu nhiên trong kết quả tính toán Radiance.

 • Cải thiện quản lý kết quả tính toán và các lựa chọn hiển thị thông tin.

 • Cải thiện hình ảnh chiếu sáng tự nhiên cho phép hiển thị các giá trị của các điểm trên lưới tính toán trên hình ảnh.

v6Daylight2

 Phần HVAC

 • Thiết bị kết hợp phát điện & thu hồi nhiệt (CHP).

 • Bình trữ lạnh và các cơ chế vận hành.

 • Tháp giải nhiệt sử dụng quạt biến tần.

 • Cải thiện thiết bị làm mát bằng bay hơi nước.

Generator2

 Phần phân tích tham số

 • Nhân tính toán mới về phân tích tham số và tối ưu dựa trên công nghệ JEA.

 • Công cụ mới để phân tích sự không chắc chắn và độ nhạy (Uncertainty and Sensitivity Analysis) cho biết sự biến đổi kết quả do sự không chắc chắn của dữ liệu đầu vào và mối tương quan của chúng.

 • Các biến tùy chọn được phát triển bằng CS-Script và EMS.

 Phần về API với Plugin các công cụ lập trình

 • API cho phép bên thứ 3 tự phát triển plugin và lập trình C# để kết nối các đối tượng trong DesignBuilder.

 • Lập trình Python.