software-4

DesignBuilder v5 bổ sung thêm một bộ đáng kể các tính năng mới và những cải tiến bao gồm nâng cao năng suất một cách đáng kể cho LEED và ASHRAE 90.1 PRM và một bộ công cụ kịch bản mới cho phép người sử dụng được tùy chỉnh những mô phỏng EnergyPlus.

Những điểm nổi bật khác bao gồm mô phỏng sự kết hợp nhiệt & độ ẩm và một hệ thống điều hòa không khí chi tiết mới cho hợp phần trao đổi thành phần nhiệt từ chất lỏng sang chất lỏng để mở ra cánh cửa thiết kế một loạt các hệ thống mới.

Danh sách dưới đây tóm tắt những cải tiến chính.

3-D Modeller

 • Phần mở rộng gbXML cung cấp đầy đủ khả năng tương tác 2 chiều với công cụ dựng hình khác.
 • Cải thiện gbXML để nhập dữ liệu vào BIM, khắc phục hoàn toàn những khoảng trống trước đó.

 

EnergyPlus Simulation

 • EnergyPlus v8.5 được cải thiện đáng kể về tốc độ và sửa lỗi.
 • Cải tiến để liên kết với các dịch vụ mô phỏng trực tuyến JESS dùng để cung cấp mô phỏng đám mây nhanh chóng thông qua việc Quản lý mô phỏng.
 • Ground domains cho phép tính toán sự mất nhiệt 3D do tiếp xúc của mặt đất với các tùy chọn cho tầng hầm và các phiến mỏng.
 • Tính toán sự ngăn cản của các bề mặt ngoài với khoảng thông gió tự nhiên
 •  Cơ sở dữ liệu về cửa sổ (IGDB) được cập nhật lên v46. (V5.1)

 

Scripting

Công cụ EMS Scripting cho phép tùy chỉnh hệ thống HVAC thông qua trang thiết bị, điều khiển và mặt đứng.  Các đặc tính tùy biến bao gồm:

 • Một loạt các phần mở rộng DesignBuilder tới các cú pháp tiêu chuẩn EnergyPlus EMS cho phép ghi lại các bản thảo cầm tay. Bản thảo của một dự án có thể được sử dụng cho các dự án khác và được chia sẻ thông qua kho dữ liệu.
 • Tải đầy đủ các thiết bị truyền động, cảm biến, biến số, báo cáo đầu ra từ dạng đơn giản đến sử dụng các hộp thoại.
 • Xử lý thông tin công trình, khu vực chức năng hoặc thiết đặt bề mặt từ các mô hình DesignBuilder để điền dữ liệu vào trong bản thảo.
 • Chức năng tô đậm bằng màu trong cửa sổ bản thảo giúp dễ đọc.
 • Chức năng tùy biến Parametric được tối ưu hóa, cho phép các thiết lập EMS để xem xét giải pháp thiết kế tốt nhất.
 •  Giao diện FMU / FMI cho phép kết nối mô phỏng với những ứng dụng bên ngoài. Các ứng dụng trong FMU bao gồm phần dựng hình hoặc các mô phỏng thông gió trong CFD với EnergyPlus.

 

LEED và ASHRAE 90.1

Một loạt các công cụ mới giúp đánh giá công trình thông qua ASHRAE 90.1 Phụ lục G 2007 và 2010 Performance Rating Method:

 • Các đường cơ sở cho công trình và cho các điều chỉnh đề xuất được tự động thể hiện dựa trên cùng một mô hình.
 • Điều khiển bán tự động các hệ thống điều hòa không khí cơ sở
 •  Mô phỏng tự động cùng lúc với 4 lựa chọn quanh đường cơ sở của công trình và tính trung bình các kết quả.
 • Trên màn hình so sánh các kết quả mô phỏng công trình ở ngưỡng cơ sở và ngưỡng đề xuất.
 • Tất cả các thông số công trình xây dựng, vật liệu, hệ thống cửa kính, chức năng hoạt động, hệ thống chiếu sáng và hệ thống điều hòa không khí HVAC cho ASHRAE 90.1 2007 và 2010 được đưa vào và thiết lập theo các vùng khí hậu trong mô hình DesignBuilder.
 • LEED EAc1, EAp2, Bảng 1.4 và tài liệu hướng dẫn Energy Star (v5.1).

 

HVAC

 • Trao đổi nhiệt dạng chất lỏng sang chất lỏng cho phép nhiệt được trao đổi giữa các nhánh / các vòng ngưng tụ.
 • Khu bơm nhiệt trao đổi nhiệt giữa nước với không khí.
 •  Ngưỡng tiết kiệm nước.

 

LZC và Năng lượng tái tạo

 • Công trình tích hợp quang điện (BIPV) áp dụng cho tường, mái nhà và các bề mặt kính.
 •  SageGlass kính quang điệnvới một loạt các tùy chọn điều khiển

 

Tối ưu hóa

 • New Custom IDF loại biến số cho phép thiết đặt EMS được tối ưu hóa đáp ứng các mục tiêu thiết kế.
 • Công cụ mới giúp thiết đặt tối ưu các đặc tính thiết kế cho công trình thiết kế cơ bản.• Phần mới Uniformat II và NRM1 tính giá KPIs để thiết lập các mục tiêu tài chính và các ràng buộc của dự án.

Cost

 •  Sự xem xét lại các tính toán chi phí xây dựng mô hình với các tùy chọn mới hỗ trợ cho các tiêu chuẩn NRM1 và Uniformat II.