Gói phần mềm cá nhân dành cho sinh viên

  Gói phần mềm cá nhân sinh viên bao gồm tất cả các mô-đun liên quan đến mô phỏng, cung cấp cho sinh viên một nền tảng lý tưởng để tìm hiểu về mô phỏng :

 • Visualisation - Diễn họa công trình, tính năng biểu đồ mặt trời thể hiện bóng công trình.

 • EnergyPlus - Mô phỏng với  nhân tính toán EnergyPlus để tính toán năng lượng và tiện nghi nhiệt. 

 • Daylighting - Sử dụng thuật toán Radiance để tính độ rọi và hệ số chiếu sáng tự nhiên.

 • HVAC - Bổ sung giao diện trực quan giúp thiết kế hệ thống điều hòa không khí dễ dàng và chính xác.

 • CFD - Mô phỏng hướng di chuyển các luồng không khí trong và ngoài nhà để cung cấp các số liệu về áp suất tốc độ gió, nhiệt độ và phạm vi tiện nghi nhiệt…

 • Cost - Ước tính chi phí xây dựng công trình và mức phát thải carbon.

 • LEED - Tính toán số liệu và lập báo cáo theo các tiêu chí LEED EAp2 và ASHRAE90.1.

 • Optimisation - Tối ưu hóa thiết kế từ kết quả so sánh các mục tiêu khác nhau của dự án.

 • Scripting - Tùy chỉnh những mô phỏng Energy Plus sử dụng EMS hoặc FMU.

    Xin lưu ý, khi mua gói phần mềm dành cho sinh viên, bạn đã đồng ý với các điều kiện sau:

    - Gói phần mềm không được sử dụng cho công việc tư vấn được trả tiền.

   -  Gói phần mềm không được cài đặt trên máy tính học tập / phòng thí nghiệm của trường; chỉ dành cho máy tính cá nhân riêng của sinh viên; đặc biệt không được cài đặt trên bất kỳ máy tính nào thuộc sở hữu của trường đại học.

   Nếu bị phát hiện vi phạm các điều khoản này, gói phần mềm này sẽ bị vô hiệu hóa.