DesignBuilder là một phần mềm lý tưởng để sử dụng trong giáo dục bởi vì nó nhanh gọn và dễ dàng để tìm hiểu và cho phép quá trình giảng dạy tập trung vào các vấn đề thiết kế và mô phỏng.

Chúng tôi có một chương trình giáo dục linh hoạt để hỗ trợ các khoa ở trường đại học trong việc sử dụng DesignBuilder như là một phần của quá trình giảng dạy của họ và có thể đề nghị hỗ trợ:

  • Giảm giá 50% dành cho các trường đại học và tổ chức nghiên cứu,
  • Miễn phí gói phần mềm cho sinh viên cho các trường đại học đã mua gói dành cho hệ thống máy chủ.
  • Giảm giá 90% cho bất cứ học sinh nào mua gói sử dụng phần mềm theo năm (thậm chí nếu trường đại học họ đang theo học chưa mua gói dành cho hệ thống máy chủ).
  • Mức giảm có giá trị với các khóa học đào tạo mô phỏng mang tính thương mại của chúng tôi để hỗ trợ nhân viên nhà trường bắt kịp tốc độ với việc sử dụng phần mềm để giảng dạy.

Giảm giá Giáo dục

Bạn sẽ được nhận mức giảm giá 50% so với giá thương mại được niêm yết nếu:

  • Bạn mua DesignBuilder để sử dụng riêng cho mục đích giáo dục trong trường học, trường cao đẳng, trường đại học hoặc cơ sở giáo dục khác hoặc
  • Bạn là một tổ chức thương mại có ý định sử dụng các phần mềm dành riêng cho các sự kiện giáo dục như những buổi hội thảo đào tạo.

Nếu bạn có ý định sử dụng DesignBuilder cho dự án thương mại, công việc thiết kế,… bạn nên mua một gói thương mại hoàn chỉnh.

Lưu ý: Để có được phiếu giảm giá, bạn cần phải gửi cho chúng tôi tài liệu để chứng minh rằng bạn là các cơ sở giáo dục, hoặc bạn sẽ sử dụng DesignBuilder trên các hệ thống giáo dục hoặc các sự kiện giáo dục

Đăng ký cho học sinh, sinh viên

Gói phần mềm dành cho sinh viên được cung cấp miễn phí cho các viện giáo dục khi họ mua gói phần mềm dành cho hệ thống máy chủ. Trong trường hợp không có sẵn, sinh viên đại học và sau đại học có nhu cầu sử dụng DesignBuilder trên máy tính của chính họ vẫn có thể mua phần mềm DesignBuilder với mức giảm giá 90% khi mua gói phần mềm sử dụng theo năm.

Học sinh sinh viên có thể mua phần mềm DesignBuilder với mức giá thấp bằng một trong hai cách sau:

  1. Trực tiếp từ các trường đại học của họ (nếu trường đại học có gói phần mềm dành cho học sinh).
  2. Từ trang web này với phiếu giảm giá 90% (bằng cách gửi giấy tờ chứng minh rằng bạn là một học sinh sinh viên vào email của chúng tôi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Khi áp dụng với giá ưu đãi sinh viên, bạn phải cung cấp tên của cơ sở giáo dục của bạn, bộ phận, tên của người giám sát của bạn và số điện thoại liên lạc của bộ phận đó. Bạn không có quyền để được nhận hỗ trợ trực tiếp, chỉ có thể thông qua các diễn đàn.

Xin lưu ý rằng không có hạn chế nào trên một gói cho học sinh sinh viên, nhưng giá ưu đãi chỉ áp dụng cho những gói sử dụng theo năm. Bạn có thể đăng ký lại gói cho học sinh sinh viên sau khi hết hạn. Hỗ trợ bị giới hạn đến các hướng dẫn trên mạng và các diễn đàn. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ thông qua bàn trợ giúp của chúng tôi dành cho sinh viên.

Nếu bạn có kế hoạch để sử dụng DesignBuilder cho các dự án nghiên cứu hoặc bạn cần phải cài đặt phần mềm trên một máy tính tại trường học, cao đẳng hoặc đại học của bạn, bạn nên mua gói dành cho hệ thống máy chủ thay vì chỉ dành cho một sinh viên.
Gói phần mềm cho sinh viên không có hạn chế.