Khoá đào tạo giới thiệu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình sẽ được giảng dạy tập trung trong 2 ngày liên tục. Đối tượng học viên là các kiến trúc sư, kỹ sư...quan tâm tới vấn đề tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa thiết kế.

Xem tiếp...

I. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Mô hình năng lượng công trình (Building Energy Modeling - BEM) là việc dùng các phần mềm máy tính để mô phỏng một tòa nhà, tập trung vào các giải pháp thiết kế thụ động và chủ động liên quan đến tiêu thụ năng lượng, chi phí năng lượng và chi phí vòng đời của công trình. DESIGNBUILDER là một phần mềm mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình được các kiến trúc sư và kỹ sư sử dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Xem tiếp...

I. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Khoá đào tạo giới thiệu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình sẽ được giảng dạy tập trung trong 2 ngày liên tục. Đối tượng học viên là các kiến trúc sư, kỹ sư...quan tâm tới vấn đề tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa thiết kế.

Xem tiếp...