Khai giảng khóa đào tạo Cơ bản về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình tại TP. Hồ Chí Minh (24-25/08/2019)

Khóa cơ bản về Mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình ngày 24-25/08/2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

Designbuilder Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức các lớp đào tạo cơ bản về Mô phỏng hiệu năng công trình dành cho các KTS, KS tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 24 & 25/08/2019) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành mô phỏng năng lượng và đủ điều kiện để tiếp tục tham gia khóa đào tạo chuyên gia.

Chi tiết khóa học vui lòng tham khảo tại đây