Khóa cơ bản về Mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình ngày 27-28/07/2019 tại Hà Nội.

Designbuilder Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức các lớp đào tạo cơ bản về Mô phỏng hiệu năng công trình dành cho các KTS, KS tại Hà Nội (ngày 27 & 28/07/2019) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành mô phỏng năng lượng và đủ điều kiện để tiếp tục tham gia khóa đào tạo chuyên gia.

Chi tiết khóa học vui lòng tham khảo tại đây