Để chuẩn bị cho khóa đào tạo chuyên gia sẽ bắt đầu triển khai từ Q3/2018. Designbuilder Việt Nam phối hợp cùng với Viện Kiến trúc Quốc Gia tổ chức đào tạo về Mô phỏng hiệu năng công trình cho các KTS, KS của Viện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hành nghề, áp dụng vào các dự án thiết kế.

Thông tin chi tiết về khóa học, xin vui lòng tham khảo tại đây