Ths.KTS. Nguyễn Trung Kiên
Ths.KTS. Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc công ty VILANDCO
Hà Nội
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.- Chuyên gia tư vấn công trình xanh & tiết kiệm năng lượng.

- Giám đốc công ty VILANDCO.

- Trưởng đại diện hãng phần mềm Designbuilder tại Việt Nam.