Đặng Thùy Linh
Đặng Thùy Linh
Kiến trúc sư
Hà Nội
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Intro course

Chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.