Kể từ phiên bản v5.1 trờ đi, phần mềm Designbuilder sẽ cập nhật thêm một tính năng mới với tên gọi là Data Visualisation rất hữu ích cho các kiến trúc sư. Tính năng này cho phép người sử dụng hiển thị được các kết quả tính toán mô phỏng bằng màu sắc trên mô hình công trình sử dụng cho các mục đích sau:

 

  • Đánh giá tổng lượng bức xạ mặt trời trong cả năm trên từng bề mặt củao ông trình từ đó đưa ra các giải pháp về che nắng, cách nhiết cho tường, cửa sổ, mái...Ngoài ra còn giúp định vị các vị trí tối ưu đặt các tấm pin mặt trời.
  • Đáng giá được lượng nhiệt truyền vào hoặc thất thoát ra khỏi các không gian bên trong công trình trong một năm.
  • Đánh giá được lượng nhiệt truyền vào hoặc thất thoát ra từ các vị trí cửa sổ để từ đó biết được cửa sổ nào cần được che nắng, nâng cấp hoặc thay thế.

Tính năng Data visualisation sẽ xuất hiện ở tab Data Visualisation của màn hình hiển thị kết quả mô phỏng. Người sử dụng có thể nhấn vào biểu tượng Update Toolbar để thực hiện tính toán mô phỏng.

hinh1capnhatphanmem

Hình 1. Tổng bức xạ mặt trời trong một năm lên các bề mặt công trình

 

 

        Hình thức hiển thị thông tin (Plot type)

Các hình thức hiển thị thông tin bao gồm: 

  • 1-External surfaces sẽ hiển thị kết quả được lựa chọn bằng màu sắc trên các bề mặt bên ngoài công trình. Ví dụ: lượng bức xạ mặt trời...
  • 2-Internal surfaces sẽ hiển thị kết quả được lựa chọn bằng màu sắc trên các bề mặt bên trong công trình. Ví dụ: nhiệt độ bề mặt tường bên trong phòng....
  • 3-Zone data sẽ hiện thị các thông tin được lựa chọn đối với các không gian sử dụng. Ví dụ: nhiệt tỏa ra từ người...

 

 Hình thức thể hiện sẽ tác động tới các dữ liệu được lựa chọn để thể hiện ở phần kiểu kết quả dưới đây.

 

        Kiểu kết quả (Output type)

Tùy theo từng hình thức hiển thị thông tin được lựa chọn ở trên, người sử dụng có thể lựa chọn kiểu kết quả bên dưới.

 

        Khoảng thời gian (Interval)

Lựa chọn khoảng thời gian của dữ liệu cần được hiển thị theo danh mục dưới đây:

  • 1-Annual để hiển thị dữ liệu trong cả năm
  • 2-Monthly để hiện thị dữ liệu trung bình của từng tháng bằng lựa chọn tháng cần hiển thị.
  • 3-Daily để hiện thị dữ liệu trung bình của từng ngày bằng cách lựa chọn ngày, tháng cần hiện thị.
  • 4-Hourly để hiển thị dữ liệu trung của từng giờ bằng cách lựa chọn ngày, tháng và giờ cần hiển thị. 

Ví dụ: để hiện thị kết quả bức xạ mặt trời trong cả năm cần chọn hình thức hiển thị 1-External surfaces, kiểu kết quả là Solar incident và khoảng thời gian là 1-Annual.

 

hinh2capnhatphamem

Hình 2. Nhiệt độ trung bình bề mặt tường bên trong công trình trong một năm 

 

 

        Loại bỏ bề mặt (Surface removal)

 Để hỗ trợ cho tính năng Data Visualisation, người sử dụng có thể lựa chọn bỏ đi các bể mặt để có thể nhìn thấy các kết quả mô phỏng được hiển thị ở bên trong công trình. Lựa chọn này sẽ xuất hiện khi chọn hình thức hiển thị là 2-Internal surfaces hoặc 3-Zone data. Để sử dụng tính năng loại bỏ bề mặt, chỉ cần click chuột lên bất kỳ bề mặt bên ngoài hoặc bên trong cần loại bỏ.

Để khôi phục lại bề mặt đã bị loại bỏ, giữ phím <Ctrl> và click chuột lên vị trí của bề mặt đó.

Để khôi phục lại toàn bộ các bề mặt đã bị loại bỏ, chỉ cần nhấn phím <Esc>.

 

        Mặt phẳng cắt (Section cut)

 Sử dụng công cụ mặt phẳng cắt để cắt qua mô hình công trình giúp  hiện thị các thông tin của các không gian bên trong công trình bằng cách lựa chọn hình thức hiển thị là 2-Internal surfaces hoặc 3-Zone data. Công cụ này đặc biệt hữu ích để hiển thị thông tin theo từng tầng hoặc theo từng mặt của công trình.

 

        Tạo clip chuyển động (Movie generation)

Đối với các lựa chọn khoảng thời gian là 2-Monthly hoặc 4-Hourly người sử dụng có thể tạo các clip chuyển động để thể hiện sử thay đổi của kết quả mô phỏng trong một khoảng thời gian.

 

        Hiển thị kết quả dạng dữ liệu số (Numeric outputs)

Để hiển thị kết quả dạng dữ liệu số cho một không gian chức năng, bề mặt, cửa sổ hoặc lỗ mở bất kỳ, giữ phím <Shift> và click chuột vào bề mặt đó. Dữ liệu của bề mặt được lựa chọn sẽ được hiển thị dưới dạng tooltip cho đến khi người sử dụng nhả phím chuột.

 

Trong thời gian tới, Designbuilder Việt Nam sẽ làm clip hướng dẫn cách sử dụng tính năng mới này của phần mềm, mọi người có thể theo dõi tại kênh Youtube của chúng tôi tại đây.

 

Trong một số trường hợp dưới đây, việc chia nhỏ bề mặt dưới dạng lưới để hiển thị chi tiết kết quả sẽ giúp ích cho người sử dụng:

    + Trong quá trình tính toán mô phỏng bằng phần mềm DesignBuilder, các bề mặt được chia nhỏ thành các đa giác một cách tự động theo cách thức quy định của EnergyPlus. Sau đó phần mềm Designbuilder sẽ tổng hợp các kết quả này thành một kết quả chung của bề mặt đó. Khi hiển thị kết quả, phần mềm Designbuilder sẽ sử dụng giá trị của đa giác cuối cùng cho toàn bộ bề mặt tính toán chứ không phải là giá trị trung bình của các đa giác. Vì vậy, nếu người sử dụng cảm thấy giá trị đó không hợp lý đối với một bề mặt lớn và cần kết quả chính xác hơn thì có thể sử dụng tính năng chia nhỏ bề mặt này. 

     + Người sử dụng quan tâm tới việc thay đổi các giá trị trên bề mặt lớn ví dụ như là bức xạ mặt trời biến đổi trên bề mặt mái của công trình để từ đó giúp xác định vị trí đặt các tấm pin mặt trời. Để làm việc này, cần đặt lưới trên bề mặt cần phân tích và thực hiện tính toán mô phỏng. Kết quả được hiển thị như ở  Hình 3 dưới đây.

hinh3capnhatphanmem

Hình 3. Bức xạ mặt trời trong một năm trên bề mặt được chia lưới.