I. Thời gian, địa điểm:

1. Ngày: 23/12/2017 – 24/12/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: Hà Nội (tại văn phòng công ty Vilandco).

 

II. Nội dung khóa đào tạo
Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại đây.

 

III. Đăng ký: 
• Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại đây.

 

IV. Thanh toán:
     1. Phí đào tạo:
• Phí đào tạo: 2,530,000VND (đã bao gồm VAT)
• Chiết khấu khi đăng ký và thanh toán phí đào tạo sớm (trước 10 ngày): 10%
• Chiết khấu cho Hội viên của VGBC: 10%

     2. Hình thức thanh toán:
Học viên vui lòng thanh toán phí đào tạo trước ngày đào tạo đầu tiên. 
Ưu tiên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 
Có cung cấp hóa đơn VAT nếu học viên cần.

     3. Thông tin chuyển khoản:
Chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho anh/chị khi anh/chị xác nhận sẽ tham gia khóa học.

 

Anh chị có bất kỳ câu hỏi hay vướng mắc liên quan đến thông tin khóa đào tạo hay quy trình thanh toán, vui lòng liên hệ với số hotline dưới đây của chúng tôi để được hỗ trợ.

Designbuilder Việt Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hotline: 012.34.05.8666

I. Thời gian, địa điểm:
1. Ngày: 21-22/10/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Read more...

I. Thời gian, địa điểm:

1. Ngày: 12/08/2017 – 13/08/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: Hà Nội (tại văn phòng công ty Vilandco).


II. Nội dung khóa đào tạo
Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại đây.


III. Đăng ký: 
• Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại đây.

 

IV. Thanh toán:
     1. Phí đào tạo:
• Phí đào tạo: 2,530,000VND (đã bao gồm VAT)
• Chiết khấu khi đăng ký và đóng học phí sớm (trước 10 ngày): 10%
• Chiết khấu cho Hội viên của VGBC: 10%

     2. Hình thức thanh toán:
Học viên vui lòng thanh toán phí đào tạo trước ngày đào tạo đầu tiên. 
Ưu tiên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 
Có cung cấp hóa đơn VAT nếu học viên cần.

     3. Thông tin chuyển khoản:
Chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho anh/chị khi anh/chị xác nhận sẽ tham gia khóa học.

Anh chị có bất kỳ câu hỏi hay vướng mắc liên quan đến thông tin khóa đào tạo hay quy trình thanh toán, vui lòng liên hệ với Hội đồng công trình xanh Việt Nam hoặc số hotline dưới đây của chúng tôi để được hỗ trợ.
Designbuilder Việt Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hotline: 012.34.05.8666


I. Thời gian, địa điểm:
1. Ngày: 01/07/2017 – 02/07/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Read more...

I. Time and venue:

1. Date: 20-21/05/2017
2. Time: 8:30 – 17:30
3. Venue: Ha Noi (specific location will be announced 7days prior to the course).

Read more...